System ciepłowniczy – co to jest?

To kompleksowe rozwiązanie, umożliwiające dostarczanie ciepła do domów, bloków, firm, budynków użyteczności publicznej. System ciepłowniczy oparty jest o centralne źródło ciepła, węzły cieplne i rozbudowaną sieci cieplnej, czyli rury i przyłącza ciepłownicze, dzięki którym ciepło trafia do odbiorców.

Takie rozwiązanie jest wysoce efektywne energetycznie. Usługa centralnego ogrzewania dostępna jest głównie w miastach – dużo łatwiej i taniej zbudować tu niezbędną infrastrukturę, która pozwala dotrzeć do wielu mieszkańców.

Dzięki ciepłu systemowemu spełnić można dwa podstawowe zadania, składające się na tzw. centralne ogrzewanie. Po pierwsze, ciepło sieciowe może być używane do podgrzewania wody użytkowej dostarczanej do mieszkań, co obejmuje ciepłą wodę do kranów, pryszniców i innych urządzeń. Po drugie, może być zintegrowane z systemem centralnego ogrzewania, dostarczając ciepłą wodę do grzejników.

Co składa się na system ciepłowniczy Elbląga?

Źródła ciepła systemowego

Głównym producentem ciepła w Elblągu jest Elektrociepłownia Elbląg należąca do spółki Energa Kogeneracja (EKO). EKO produkuje 80% ciepła, które EPEC kupuje.

Pozostałe 20% wytwarza EPEC w Ciepłowni Dojazdowa oraz czterech kotłowniach. Nominalna moc cieplna Ciepłowni Dojazdowa to 40 MW, uzyskiwana dzięki pracy trzech kotłów. Do miejskiego systemu ciepłowniczego trafia maksymalnie 16,6 MW. Instalacja jest dostosowana do nowych norm emisyjnych gazów i pyłów. Jeden z kotłów pozwala na współspalanie węgla kamiennego i biomasy.

Cztery mniejsze kotłownie, znajdujące się w budynkach mieszkalnych, zabezpieczają dostawy ciepła kilku budynków wielorodzinnych oraz przychodni zdrowia przy ul. Bema w Elblągu.

Loader

Miejska sieć ciepłownicza

To sieć rur, którymi ciepło „wędruje” od źródeł do odbiorców.

Elbląska sieć liczy prawie 200 km, z czego około 160 km należy do EPEC. Dzieli się ona sieć wysoko i niskoparametrową.

Elbląska spółka inwestuje w modernizację systemu i 66% sieci, której jest właścicielem, to sieć preizolowana wykorzystująca fabryczną izolację cieplną na rurach ciepłowniczych. To sprawia, że sieć lepiej utrzymuje ciepło, a straty na przesyle są mniejsze.

Loader

Węzły cieplne

To urządzenia, które odbierają ciepło od sieci. Wewnętrzne instalacje ciepłownicze oraz węzły ciepłownicze w budynkach umożliwiają równomierne rozprowadzanie ciepła do poszczególnych pomieszczeń, gdzie niezbędna jest gorąca woda użytkowa i ciepłe kaloryfery.

Miejska sieć ciepłownicza w Elblągu rozprowadza ciepło do 2100 węzłów ciepłowniczych. Prawie połowa z nich należy do EPEC.

Loader

Poza dystrybucją i produkcją ciepła świadczmy też szereg innych usług pomocniczych – od obsługi i konserwacji węzłów cieplnych oraz instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, przez wykonawstwo i remonty węzłów jednofunkcyjnych i wielofunkcyjnych, po doradztwo techniczne.

Efektywny system ciepłowniczy miasta ma liczne zalety – są to m.in.:

  1. Efektywność energetyczna. Centralne źródło ciepła sieciowego pozwala na zoptymalizowanie procesu wytwarzania ciepła, co z kolei przekłada się na większą efektywność energetyczną w porównaniu do indywidualnych źródeł ogrzewania.
  2. Redukcja emisji gazów cieplarnianych. Skoncentrowane wytwarzanie ciepła umożliwia skuteczniejszą kontrolę emisji gazów cieplarnianych, co jest korzystne dla środowiska.
  3. Różnorodność źródeł energii. System może integrować różne źródła energii, w tym odnawialne, co przyczynia się do zrównoważonego wykorzystania zasobów energetycznych.
Formularz
kontaktowy
Zgłoś
awarię

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie