Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej regularnie korzysta ze wsparcia funduszy Unii Europejskiej, wykorzystując pozyskane środki głównie na modernizację sieci ciepłowniczej.

Pierwsze dofinansowanie, w wysokości 19 971 620 mln zł otrzymaliśmy w roku 2011 na projekt „Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w Elblągu”, który zrealizowaliśmy w latach 2013-2015.

W roku 2018 podpisaliśmy umowę o dofinansowanie projektu „Modernizacja sieci ciepłowniczych w Elblągu” ze środków alokowanych w Działaniu 1.5 „Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu Oś Priorytetowa I – „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” 2014-2020. Dofinansowanie wyniosło 9 857 771,55 zł.

Loader

Projekt realizowany był w latach 2018-2020. Jego głównym celem było ograniczenie zanieczyszczenia powietrza powstającego w procesie produkcji energii cieplnej poprzez zredukowanie strat ciepła w procesie przesyłu i dystrybucji.

Celem projektu była przebudowa sieci ciepłowniczej w Elblągu polegająca na wymianie sieci napowietrznej i kanałowej na sieć w technologii rur preizolowanych oraz likwidacja węzłów grupowych. W ramach projektu został również wdrożony system wizualizacji wielkoformatowej wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem i oprogramowaniem.

Loader
Formularz
kontaktowy
Zgłoś
awarię

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie