Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla Klienta

EPEC Spółka z o.o. w związku z wejściem w życie od 25.05.2018 r. RODO tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) spełnia poniżej obowiązek informacyjny:

 • Kto jest administratorem danych osobowych?
  Rozwiń elementUkryj elementRozwiń element

  Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
  z siedzibą w Elblągu, ul. Fabryczna 3 (82-300 Elbląg),
  NIP: 578-000-26-19, tel. (55) 611-32-00,
  e-mail: epec@epec.elblag.pl (dalej: EPEC)

 • Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w EPEC
  Rozwiń elementUkryj elementRozwiń element
 • Źródło pochodzenia danych
  Rozwiń elementUkryj elementRozwiń element

  Jeżeli Państwa dane osobowe nie zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa, to zostały przekazane EPEC przez:

  1. Wnioskodawcę i/lub Odbiorcę usług lub
  2. z powszechnie dostępnych źródeł takich jak Internet, w tym z publicznych rejestrów jak np. Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej, Baza Internetowa REGON.
 • Jaki jest cel i przesłanka przetwarzania danych osobowych przez EPEC?
  Rozwiń elementUkryj elementRozwiń element

  W zależności od etapu współpracy z EPEC dane przetwarzane będą w następujących celach:

  Cel 1: Udzielenie odpowiedzi, w tym przygotowanie oferty w przedmiocie skierowanego do EPEC zapytania.
  (art. 6 ust. 1 pkt a RODO)
  Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgodny w wyniku aktywnego działania tj. wysłania maila lub złożenia wniosku z zapytaniem.

  Cel 2: Rozpatrzenie złożonego wniosku w sprawie wydania warunków technicznych przyłączenia obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej.
  (art. 6 ust. 1 pkt b i c RODO)
  Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy oraz na podstawie przepisów prawnych w zakresie realizacji przyłączenia obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej.

  Cel 3: Zawieranie umów dot. świadczonych przez EPEC usług w zakresie sprzedaży ciepła, wykonania wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u., budowy nowego węzła oraz w celach związanych z jej realizacją, w tym między innymi działaniami reklamacyjnymi oraz dochodzeniem roszczeń.
  (art. 6 ust. 1 pkt b RODO)
  Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie zawartej umowy z EPEC.

  Cel 4: Wystawianie faktur.
  (art. 6 ust. 1 pkt b, c RODO)
  Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wniosku w zakresie wystawiania faktur drogą elektroniczną, umowy oraz zgodnie z przepisami prawnymi.

  Cel 5: Rozpatrywanie kierowanych wniosków, skarg i reklamacji. (art. 6 ust. 1 pkt f RODO)
  Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie
  usprawiedliwionego celu jakim jest możliwość poprawnej realizacji skarg, wniosków, reklamacji oraz zapewnianie wysokiej jakości usług.

  Cel 6: Kontakt z osobami wskazanymi w umowie sprzedaży ciepła przez Odbiorcę

  (art. 6 ust. 1 pkt b, f RODO)

  Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez EPEC na podstawie prawnie usprawiedliwionego celu, jeżeli:

  1. Odbiorca wskazał Państwa w umowie sprzedaży ciepła jako:
   a) osobę do kontaktu w związku z realizacją umowy sprzedaży ciepła i/lub wykonania wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. i/lub budowy nowego węzła w jego imieniu,
   b) swoich reprezentantów,
   c) płatników faktur VAT;
  2. bierzecie Państwo udział w realizacji umowy z upoważnienia Odbiorcy lub z mocy prawa.
 • Czy dane osobowe przekazywane są innym podmiotom?
  Rozwiń elementUkryj elementRozwiń element

  Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z Administratorem zgodnie z art. 28 RODO. Szczegółowy wykaz podmiotów, którym zostały udostępnione dane osobowe można uzyskać bezpośrednio u Administratora danych.

 • Czy dane osobowe przekazywane są poza terytorium UE?
  Rozwiń elementUkryj elementRozwiń element

  Dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Unii Europejskiej (do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych).

 • Przez jaki okres EPEC będzie przetwarzał dane osobowe?
  Rozwiń elementUkryj elementRozwiń element

  W przypadku celu nr 1 Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu realizacji celu lub wycofania zgody.
  W przypadku pozostałych celów Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy oraz okres potrzebny do rozliczenia tej umowy, w tym rozliczenia roszczeń EPEC oraz podmiotu przekazującego dane osobowe (Wykonawca); tj. także po okresie obowiązywania umowy, do momentu przedawnienia tych roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 • Prawa przysługujące podmiotowi, którego dane osobowe dotyczą
  Rozwiń elementUkryj elementRozwiń element

  Przekazujący dane osobowe ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich aktualizacji. Przysługuje mu też prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.

  Przekazujący dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Przekazujący ma prawo w przypadku przetwarzania danych w oparciu o zgodę do jej wycofania w każdym dowolnym momencie.

 • Dobrowolność podania danych osobowych
  Rozwiń elementUkryj elementRozwiń element

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale warunkuje udzielenie odpowiedzi na skierowane do EPEC pytanie, przygotowanie oferty, rozpatrzenie złożonego wniosku oraz zawarcie i realizację umowy. W przypadku nie przekazania danych osobowych, powyżej wskazane czynności oraz cele przetwarzania danych nie będą mogły być zrealizowane.

 • Czy stosujemy zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie?
  Rozwiń elementUkryj elementRozwiń element

  Przy przetwarzaniu danych osobowych nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Formularz
kontaktowy
Zgłoś
awarię

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie