Model zaopatrzenia Miasta Elbląg w energię cieplną zakłada m.in. rozwój systemu ciepłowniczego w kierunku wytwarzania ciepła w ekologicznych źródłach, czyli w wysokosprawnej kogeneracji oraz w odnawialnych źródłach energii.

Aby sprostać tym wyzwaniom, Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej prowadzi liczne przedsięwzięcia modernizacyjne i remontowe, których celem jest poprawa efektywności systemu ciepłowniczego oraz rozpoczęło inwestycje strategiczne. Są to:

 1. Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji.
 2. Budowa magazynu ciepła.
 3. Budowa farmy fotowoltaicznej.

To wszystko umożliwi poprawę efektywności energetycznej, ekologicznej oraz ekonomicznej EPEC.

Aktualnie (maj 2022) trwają prace projektowe oraz związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla obu projektów inwestycyjnych. 

Co dalej?
Rok 2022 to przede wszystkim:

 • Przygotowanie wniosku i uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.
 • Opracowanie dokumentacji przetargowej.
 • Przygotowanie wniosku i uzyskanie pozwolenia na budowę.
 • Ogłoszenie przetargu.
Loader

Rok 2023:

 • Projektowanie.
 • Realizacja.
 • Rozpoczęcie działań związanych z przygotowaniem wniosku i uzyskaniem pozwolenia zintegrowanego.
Loader

Rok 2024:

 • Realizacja.
 • Ciąg dalszy działań związanych z przygotowaniem wniosku i uzyskaniem pozwolenia zintegrowanego.
 • Przygotowanie dokumentacji powykonawczej.
 • Rozruch układu kogeneracyjnego (opracowanie instrukcji obsługi instalacji, szkolenie personelu, rozruch układy, opracowanie dokumentacji rozruchowej).
 • Przygotowanie wniosku i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie – rozpoczęcie prac.
 • Przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji o emisji CO2 – rozpoczęcie prac.
Loader

Rok 2025:

 • Przygotowanie wniosku i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.
 • Przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji o emisji CO2.
 • Przygotowanie wniosku i uzyskanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej.
 • Przekazanie urządzeń i instalacji do eksploatacji – zakończenie prac.
Loader

W postępowaniu przetargowym wyłoniliśmy wykonawcę farmy. Pozyskaliśmy również decyzję środowiskową.

Planowany termin zakończenia inwestycji to IVQ 2023 r.

Loader
Formularz
kontaktowy
Zgłoś
awarię

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie