Model zaopatrzenia Miasta Elbląg w energię cieplną zakłada m.in. rozwój systemu ciepłowniczego w kierunku wytwarzania ciepła w ekologicznych źródłach, czyli w wysokosprawnej kogeneracji oraz w odnawialnych źródłach energii.

Aby sprostać tym wyzwaniom, Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej prowadzi liczne przedsięwzięcia modernizacyjne i remontowe, których celem jest poprawa efektywności systemu ciepłowniczego oraz rozpoczęło inwestycje strategiczne. Są to:

 1. Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji.
 2. Budowa magazynu ciepła.
 3. Budowa farmy fotowoltaicznej.

To wszystko umożliwi poprawę efektywności energetycznej, ekologicznej oraz ekonomicznej EPEC.

Aktualnie (kwiecień 2023) oba projekty inwestycyjne otrzymały pozwolenie na budowę. 

Co dalej?
Rok 2022 to przede wszystkim:

 • Przygotowanie wniosku i uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.
 • Opracowanie dokumentacji przetargowej.
 • Przygotowanie wniosku i uzyskanie pozwolenia na budowę.
 • Ogłoszenie przetargu.
Loader

Rok 2023:

 • Projektowanie.
 • Realizacja.
 • Rozpoczęcie działań związanych z przygotowaniem wniosku i uzyskaniem pozwolenia zintegrowanego.
Loader

Rok 2024:

 • Realizacja.
 • Ciąg dalszy działań związanych z przygotowaniem wniosku i uzyskaniem pozwolenia zintegrowanego.
 • Przygotowanie dokumentacji powykonawczej.
 • Rozruch układu kogeneracyjnego (opracowanie instrukcji obsługi instalacji, szkolenie personelu, rozruch układy, opracowanie dokumentacji rozruchowej).
 • Przygotowanie wniosku i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie – rozpoczęcie prac.
 • Przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji o emisji CO2 – rozpoczęcie prac.
Loader

Rok 2025:

 • Przygotowanie wniosku i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.
 • Przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji o emisji CO2.
 • Przygotowanie wniosku i uzyskanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej.
 • Przekazanie urządzeń i instalacji do eksploatacji – zakończenie prac.
Loader

W postępowaniu przetargowym wyłoniliśmy wykonawcę farmy. Pozyskaliśmy również decyzję środowiskową.

Planowany termin zakończenia inwestycji to IVQ 2023 r.

Loader
Formularz
kontaktowy
Zgłoś
awarię

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie