Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.epec.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2012-08-31. Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-11-16.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści:

 • Formularz kontaktowy nie posiada etykiet tekstowych powiązanych z polami i może być problematyczny dla osób korzystających z czytnika ekranu. Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe są obok formularza kontaktowego.
 • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Wyłączenia:

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2022-10-25.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Problemy z dostępnością cyfrową tej strony internetowej lub zamieszczonych na niej treści prosimy zgłaszać do Mateusza Granicznego, koordynatora ds. dostępności, mailowo – mgraniczny@epec.elblag.pl lub telefonicznie + 48 55 61 13 243, + 48 509 269 967.

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić swoje uwagi do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Fabryczna 3, 82-300 Elbląg.

 1. Do budynku prowadzą dwa wejścia od ulicy Fabrycznej oznaczone literami A i B.
 2. Do wejścia A prowadzą schody, przy których znajduje się podjazd dla wózków. Wejście B dostępne jest z poziomu chodnika i prowadzi bezpośrednio na klatkę schodową. Dla gości i interesantów przeznaczone jest wejście A.

Wejścia do budynku biurowego Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej

 1. Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia A. Na recepcji dostępny jest pracownik, który w razie konieczności udziela pomocy.
 2. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze (Dział Sprzedaży z obsługą Klientów). W budynku nie ma windy.
 3. Do obiektu EPEC przy ul. Fabrycznej 3 można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej.
 4. Dojazd autobusem komunikacji miejskiej: Przystanek Grunwaldzka (ELZAM) lub Al. Tysiąclecia.
 5. Dojazd tramwajem: przystanek Plac Grunwaldzki.
 6. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 7. W budynku nie ma toalety dla osób z niepełnosprawnościami.
 8. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 9. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 10. W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 11. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 12. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Formularz
kontaktowy
Zgłoś
awarię

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie