Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej oferuje wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym zdalne odczytywanie danych z ciepłomierzy oraz wodomierzy. Co to w praktyce oznacza? Wyjaśniamy w artykule.

Zdalny odczyt to technologia polegająca na automatycznym pobieraniu danych z liczników (w tym przypadku z ciepłomierzy i wodomierzy) i przesyłaniu ich do głównej bazy danych w celu dokonania rozliczeń.

Korzyści ze zdalnych odczytów

Dzięki tej metodzie pracownicy EPEC nie muszą osobiście przebywać na węźle i dokonywać odczytów drogą tradycyjną. To, w obecnych czasach, jest ważne dla wielu osób. Technologia ta to także usprawnienie rozliczeń oraz oszczędności w postaci czasu i mniejszych kosztów związanych z korygowaniem błędów.
Odczyty zdalne to dla EPEC efektywniejsze zbieranie danych, stały dostęp do urządzeń pomiarowych, dzięki któremu można błyskawicznie odpowiadać na pytania dotyczące odczytów. Zdalne odczyty pozwalają na monitorowanie i analizę zużycia ciepła.

Jak to działa?

Zdalny odczyt prowadzony przez EPEC dotyczy urządzeń pomiarowych, które zamontowane są w węzłach cieplnych. To właśnie węzły cieplne objęte są systemem monitoringu, który pozwala na skorzystanie z tej usługi.

EPEC prowadzi zdalne odczyty na dwa sposoby w zależności od tego, kto jest właścicielem węzłów cieplnych, na których zamontowane są liczniki. Drogą radiową oraz GSM odczytywane są liczniki zamontowane w węzłach cieplnych, które nie stanowią własności EPEC. Są to często odbiorcy ciepła mieszkający w domkach jednorodzinnych. Dane drogą radiową trafiają do rozlokowanych na terenie miasta kilkunastu głównych anten odbiorczych. Anteny równolegle wysyłają pozyskane informacje (poprzez GSM) do głównego serwera, który znajduje się w firmie, z którą EPEC ma podpisaną umowę na świadczenie usług telemetrycznych. Obecnie EPEC odczytuje tą metodą około 1500 liczników ciepła zamontowanych w węzłach należących do odbiorców indywidualnych.

Liczniki ciepła zamontowane w węzłach cieplnych, które stanowią własność EPEC, odczytywane są poprzez Internet za pomocą infrastruktury telewizji kablowej oraz GSM z wykorzystaniem programu PRO-2000. Program służy do ciągłego monitoringu pracy węzłów cieplnych. Oprogramowanie jest zainstalowane na redundantnym serwerze EPEC i umożliwia służbom technicznym nadzorowanie podstawowych parametrów pracy węzła (również odczytów z liczników ciepła), jak również ewentualną zdalną korektę nastaw regulatora pogodowego węzła. Program PRO-2000 umożliwia wygenerowanie pliku z odczytami ciepłomierzy wprowadzanych do systemu bilingowego.

Skorzystaj z usługi

Aby skorzystać z opisanej usługi, EPEC przeprowadzi audyt urządzeń pomiarowych w danym węźle i sprawdzi, czy jest możliwość objęcia ich zdalnym odczytem.
EPEC oferuje zdalne odczyty miesięczne lub roczne – w formie jednego odczytu na koniec miesiąca lub na koniec roku. W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres uslugi@epec.elblag.pl.

Formularz
kontaktowy
Zgłoś
awarię

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie