Szanowni Klienci,

Uprzejmie informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nową XXII Taryfę dla Ciepła EPEC.
Jednocześnie przypominamy, że została przedłużona Ustawa z dn. 15 września 2022 r.  o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Ceny ciepła EPEC w obecnej taryfie spadły aż o 36% – średnia cena GJ spadła z 100,85 zł do 64,55 zł.
Ma na to wpływ przede wszystkim rynkowy spadek cen węgla. W nowych stawkach za przesył uwzględniono lutową podwyżkę cen EKO, tj. ciepła o 34% i nośnika (wody) o 269%.Wpływają one na koszty dystrybucji ciepła.
Ze względu na znaczącą obniżkę ceny ciepła w obecnej taryfie EPEC, całkowity wzrost stawek dla klientów nieobjętych ustawą, został zminimalizowany do +2,47%.
Ponadto, poza wymienionymi wyżej informacjami, nowe zapisy Ustawy, w których został zwiększony poziom ceny z rekompensatą oraz poziom cen maksymalnych, powodują, że stawka ciepła dla klientów objętych jej zapisami zmieni się o +9,56%.

Nowe cenniki wejdą w życie z dniem 01.07.2024 roku.
Aktualnie obowiązujące ceny znajdują się na stronie: https://epec.pl/strefa-klienta/taryfy-i-cenniki/.

Jak wygląda produkcja i ustalanie cen ciepła w Elblągu?

Największy wpływ na cenę ciepła (ok 80% udziału) mają stawki Energi Kogeneracji (zwana dalej: EKO), która jest głównym producentem energii cieplnej w naszym mieście. Pozostałe 20% to wpływ EPEC. Mimo tak niewielkiego wpływu na cenę średnioważoną, udało się nam obniżyć końcowy wzrost stawek dla klienta.

Loader
Formularz
kontaktowy
Zgłoś
awarię

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie