Ciepła woda i gorące kaloryfery w zimne miesiące – trudno wyobrazić sobie bez tego codziennego życia. W Elblągu płynie ona do tysięcy lokali przez prawie 200 km sieci ciepłowniczej. Za sprawne działanie systemu ciepłowniczego i dostawę ciepłej wody odpowiada Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (EPEC). Jak wygląda funkcjonowanie systemów ciepłowniczych? Sprawdźmy.

W największym skrócie system ciepłowniczy miasta jest kompleksowym rozwiązaniem, umożliwiającym dostarczanie ciepła systemowego. System ciepłowniczy oparty jest o centralne źródło ciepła, węzły cieplne i rozbudowany system sieci cieplnej, czyli rury i przyłącza ciepłownicze, dzięki którym ciepło trafia do odbiorców. Takie rozwiązanie jest wysoce efektywne energetycznie. Usługa centralnego ogrzewania budynków dostępna jest głównie w miastach – dużo łatwiej i taniej zbudować tu niezbędną infrastrukturę systemów ciepłowniczych, która pozwala dotrzeć do wielu mieszkańców.

Dzięki ciepłu systemowemu spełnić można dwa podstawowe zadania, składające się na tzw. centralne ogrzewanie. Po pierwsze, ciepło sieciowe może być używane do podgrzewania wody użytkowej dostarczanej do mieszkań, co obejmuje ciepłą wodę do kranów, pryszniców i innych urządzeń. Po drugie, może być zintegrowane z systemem centralnego ogrzewania, dostarczając ciepłą wodę do grzejników.

Najważniejsze elementy systemu ciepłowniczego to:

  1. Źródła ciepła systemowego. Zazwyczaj są to elektrociepłownie, elektrownie cieplne lub kotłownie. Energia cieplna jest w nich wytwarzana w różnych procesach: poprzez spalanie paliw kopalnych lub dzięki wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych – biomasy, słońca lub wiatru. Często produkcja ciepła jednocześnie odbywa się z produkcją energii elektrycznej, co pozwala zmniejszyć zużycie surowców i emisję dwutlenku węgla. Elektrociepłownie budowane były zwykle z dala o centrów miast, by ograniczyć uciążliwości mieszkańcom.
  2. Transport ciepła. Ciepło w formie wody lub pary wodnej jest przesyłane do odbiorców za pomocą sieci ciepłowniczej, czyli rur i przyłącz ciepłowniczych. Rury te są skonstruowane tak, aby zminimalizować straty ciepła i umożliwić efektywny przesył do poszczególnych punktów docelowych odbioru ciepła – węzłów cieplnych. Z węzłów ciepło trafia do instalacji centralnego ogrzewania w budynkach.
  3. Odbiorcy ciepła. Odbiorcami ciepła jest zwykle większość budynków miejskich – zarówno mieszkania, jak i biura czy zakłady przemysłowe. Wewnętrzne instalacje ciepłownicze oraz węzły ciepłownicze w budynkach umożliwiają równomierne rozprowadzanie ciepła do poszczególnych pomieszczeń, gdzie niezbędna jest gorąca woda użytkowa i ciepłe kaloryfery.

Rury Preizolowane

Efektywny system ciepłowniczy miasta ma liczne zalety – są to m.in.:

  1. Efektywność energetyczna. Centralne źródło ciepła sieciowego pozwala na zoptymalizowanie procesu wytwarzania ciepła, co z kolei przekłada się na większą efektywność energetyczną w porównaniu do indywidualnych źródeł ogrzewania.
  2. Redukcja emisji gazów cieplarnianych. Skoncentrowane wytwarzanie ciepła umożliwia skuteczniejszą kontrolę emisji gazów cieplarnianych, co jest korzystne dla środowiska.
  3. Różnorodność źródeł energii. System może integrować różne źródła energii, w tym odnawialne, co przyczynia się do zrównoważonego wykorzystania zasobów energetycznych.

Tu znajdziesz schemat i opis zasad działania sieci ciepłowniczej:
https://cieplosystemowe.pl/cieplo-systemowe/

Miejska sieć ciepłownicza w Elblągu

A jak wygląda miejski system ciepłowniczy w Elblągu? Miejska sieć ciepłownicza zarządzana jest przez EPEC, czyli lokalne przedsiębiorstwo ciepłownicze. Liczy prawie 200 km, z czego ok. 160 km należy do elbląskiego przedsiębiorstwa. Sieć rozprowadza ciepło do 2100 węzłów ciepłowniczych, zaopatrując w nie aż 70 proc. budynków w mieście. Ale choć EPEC odpowiada za dostawy ciepła i ciepłej wody w Elblągu, dostarczając ciepło aż 2 tys. klientów, to nie on jest jego głównym producentem ciepła. Aż 80 proc. ciepła pochodzi z Elektrociepłowni Elbląg, systemowego źródła ciepła należącego do spółki Energa Kogeneracja (EKO). To od niej EPEC kupuje większość energii cieplnej, co oznacza, że to Energa ma największy wpływ na ceny tej usługi w mieście.

EPEC jest drugim największym producentem ciepła sieciowego w Elblągu. Wytwarza je w jednej ciepłowni oraz czterech kotłowniach. Wszystkie te obiekty zostały gruntownie zmodernizowane.

Źródło ciepła systemowego - ciepłownia dojazdowa

Największym systemowym źródłem ciepła EPEC jest Ciepłownia Dojazdowa o nominalnej mocy cieplnej 40 MW, uzyskiwanej dzięki pracy trzech kotłów. Do miejskiego systemu ciepłowniczego trafia maksymalnie 16,6 MW. Od ponad 20 lat obiekt przy ul. Dojazdowej jest równorzędnym z elektrociepłownią źródłem ciepła w trakcie sezonu grzewczego. W trakcie letnich przerw remontowych Elektrowni Elbląg to ona zaopatruje miejską sieć ciepłowniczą. Od czasu przejęcia przez EPEC dokonano w niej wielu ulepszeń m.in. podniesiono efektywność oraz ograniczono emisję szkodliwych dla środowiska substancji. Instalacja jest dostosowana do nowych norm emisyjnych gazów i pyłów. Jeden z kotłów pozwala na współspalanie węgla kamiennego i biomasy.

Oprócz Ciepłowni Dojazdowa EPEC ma cztery mniejsze kotłownie, znajdujące się w budynkach mieszkalnych. One są również elementami systemu ciepłowniczego. Zabezpieczają one dostawy ciepła kilku budynków wielorodzinnych oraz przychodni zdrowia przy ul. Bema w Elblągu.

Węzeł Cieplny

Poza dystrybucją i produkcją ciepła elbląskie przedsiębiorstwo ciepłownicze świadczy też szereg innych usług pomocniczych – od obsługi i konserwacji węzłów cieplnych oraz instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, przez wykonawstwo i remonty węzłów jednofunkcyjnych i wielofunkcyjnych, po doradztwo techniczne. Naszą misję najlepiej opisuje hasło – dostarczamy ciepło odpowiedzialnie. Od kilku dekad i dla ponad 2 tys. klientów.

Tu dowiesz się więcej o naszych usługach:
https://epec.pl/strefa-biznesu/nasze-uslugi/

Instalacja Centralnego Ogrzewania

Formularz
kontaktowy
Zgłoś
awarię

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie