Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej od lat stosuje w praktyce społeczną odpowiedzialność biznesu. W roku 2024 EPEC w swoje działania chce jeszcze aktywniej zaprosić elblążan, a finansowanie akcji i projektów z zakresu CSR pokryje z zysków z realizacji usług pozataryfowych oraz ze zbiórek pracowniczych.

Elbląska spółka jest aktywnym członkiem społecznej lokalności, a dobre, partnerskie relacje z interesariuszami są jedną z podstaw funkcjonowania przedsiębiorstwa. W roku 2024 EPEC chce iść o krok dalej. W planach jest aktywniejsze włączenie lokalnej społeczności w działania.

– Pod koniec roku 2023 zrealizowaliśmy dwa projekty CSR z zakresu ekologii, do których zaprosiliśmy mieszkańców. Były to lekcje w szkołach podstawowych oraz ekologiczne warsztaty. Obie propozycje spotkały się z dużym zainteresowaniem. Łącznie w naszych działaniach wzięło udział prawie 450 osób. – mówi Paulina Bartoszewska, dyrektor ds. finansowych EPEC.

Plany na ten rok uwzględniają nie tylko projekty ekologiczne, ale także prospołeczne. Co ważne, finansowanie tych projektów będzie całkowicie pokryte z pozataryfowych źródeł finansowych, czyli z zysku z tzw. usług odpłatnych czy wynajmu nieruchomości EPEC.

– Zależy nam na rzeczywistym odpowiadaniu na potrzeby mieszkańców. Rozważmy kilka wariantów, w których zaprosimy mieszkańców do wspólnego działania. Więcej szczegółów podamy już niebawem – dodaje Paulina Bartoszewska. – Finansowanie tych działań pokryjemy z zysków z realizacji usług pozataryfowych. Nasi pracownicy bardzo chętnie angażują się również w różnego rodzaju zbiórki charytatywne, zarówno finansowe, jak i rzeczowe. Przeprowadzamy je wspólnie z podmiotami, z którymi współpracujemy.

W portfolio elbląskiej spółki jest szereg usług okołociepłowniczych (pozataryfowych). To usługi związane z infrastrukturą ciepłowniczą budynków mieszkalnych, obiektów przemysłowych oraz budynków użyteczności publicznej w zakresie inwestycji, remontów, konserwacji oraz bieżącej eksploatacji. W ich zakres wchodzą m.in. prace z węzłami cieplnymi (np. montaż, konserwacja) czy instalacją wewnętrzną centralnego ogrzewania. EPEC planuje rozszerzyć swoją ofertę o nowe usługi, między innymi powiązane z odnawialnymi źródłami energii.

CSR w EPEC

Działania z zakresu CSR elbląskie przedsiębiorstwo realizuje poprzez codzienne czynności, które na stałe są wpisane w rdzeń spółki. To m.in. zarządzanie organizacją z uwzględnieniem norm i zasad mających wpływ na sposób realizacji celów strategii spółki, budowanie trwałych relacji z klientami, opartych na uczciwych praktykach, transparentności i otwartości oraz zwiększanie dostępności świadczonych usług.

Spółka stale dąży do poprawy efektywności energetycznej. Istotne jest również dbanie o kwestie środowiskowe poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz troska o racjonalne wykorzystanie zasobów. Te działania realizowane są przez modernizację sieci ciepłowniczej, wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii oraz rozbudowę floty w auta o napędzie eklektycznym.

EPEC wspiera lokalną społeczność Elbląga, m.in. poprzez budowanie partnerstw społecznych, wspieranie działań charytatywnych, realizację programów proekologicznych skierowanych do mieszkańców. Spółka od lat angażuje się w lokalne inicjatywny, np. zbiórki na rzecz Hospicjum Elbląskiego, elbląskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, a także współpracuje z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Elblągu oraz ze Stowarzyszeniem Fabryka Dobra.

Ważnym elementem społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa są pracownicy. EPEC prowadzi działania mające na celu tworzenie przyjaznego i bezpiecznego miejsca pracy oraz dba o wysokie standardy zatrudnienia i onboardingu.

Czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu?

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, znana pod skrótem CSR (od angielskiego zwrotu Corporate Social Responsibility), to strategia, w której firmy biorą odpowiedzialność za wpływ swoich działań na społeczeństwo i środowisko. Działania w zakresie CSR uwzględniają interes społeczny, aspekty środowiskowe. To również dbanie o dobre relacje z pracownikami i interesariuszami.

Wyróżnia się 7 głównych obszarów CSR. Są to: ład organizacyjny, prawa człowieka, stosunki pracy, środowisko, sprawiedliwe praktyki rynkowe, relacje z konsumentami, zaangażowanie społeczne.

Formularz
kontaktowy
Zgłoś
awarię

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie