Energa Kogeneracja (EKO), główny producent ciepła w Elblągu, uzyskała zgodę prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na zmianę taryfy. Nowa taryfa wejdzie w życie od dnia 1 czerwca br. To oznacza, że zmianie ulegną ceny za ciepło dla odbiorców końcowych średnio o blisko 50%. Ten wzrost jest całkowicie niezależny od EPEC. 

Poniżej podajemy wielkości cen za zamówioną moc cieplną oraz za ciepło:  

  • za zamówiona moc cieplną: 17 810,89 zł/MW/m-c/netto  
  • za ciepło: 66,48 zł/GJ/netto.  

Nowe ceny będą obowiązywać od dnia 01.06.2022 r.   

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej wkłada ogromny wysiłek, aby wzrost cen  ciepła dla mieszkańców był najmniej odczuwalny, mimo że w obliczu gwałtownie rosnącej inflacji jest nieunikniony.  

EPEC pracuje nad uruchomieniem farmy fotowoltaicznej oraz intensyfikuje sprzedaż usług około ciepłowniczych, aby zwiększyć przychody spółki ze źródeł pozataryfowych. To jeden z mechanizmów spowolnienia dynamiki wzrostu cen ciepła.  

 

Formularz
kontaktowy
Zgłoś
awarię

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie