Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej złożyło wniosek w Urzędzie Regulacji Energetyki o zatwierdzenie nowej XXII Taryfy dla ciepła.

Prognozowana zmiana opłat dla klientów (średnia ważona za ciepło EPEC i EKO oraz stawki przesyłowe) wynosi około –2 %, z czego zawnioskowany spadek ceny ciepła ze strony EPEC stanowi -25%. O ostatecznej wysokości stawek oraz o terminie wprowadzenia nowej taryfy zadecyduje jednak Prezes URE.

Na kształtowanie nowych cen wpływają m.in.: spadek cen wytwarzania ciepła w Ciepłowni Dojazdowa (EPEC) spowodowany obniżką cen miału węglowego oraz wzrost cen energii elektrycznej w stosunku do zatwierdzonych w XXI Taryfie dla ciepła.

O finalnych stawkach i terminie wprowadzenia nowej taryfy w życie będziemy informować po otrzymaniu Decyzji od Prezesa URE.

Formularz
kontaktowy
Zgłoś
awarię

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie