Uprzejmie informujemy, że od 1 maja 2021r. będzie obowiązywała nowa Taryfa dla Ciepła.

Tekst taryfy jest dostępny:

  •  w Biuletynie branżowym – Ciepło Nr 84/2021 z dnia 31.03.2021r., na stronie URE
    od adresem https://bip.ure.gov.pl/,
  • w Strefie Klienta, Taryfy i cenniki na stronie EPEC pod adresem http://www.epec.pl/

Całkowita średnia cena za ciepło dla odbiorcy końcowego wzrośnie o 1,12 proc. Jest to wartość znacząco niższa do wskaźnika inflacji ogłoszonego przez NBP (za 2020 rok wskaźnik wzrostu wyniósł 3,4 proc).

EPEC włożył duży wysiłek, aby wzrost cen był jak najmniej odczuwalny dla odbiorców. M.in. obniżyliśmy koszty stałe aż o 17 proc. Wzrost cen ciepła jest głównie wynikiem znacznego podniesienia się kosztów zakupu uprawnień CO2. To koszty niezależne od Spółki. Ich cena wzrosła aż o 30 procent. Wzrosły też koszty pracy, zakupu energii elektrycznej itp.

Pracujemy nad tym, by w przyszłości wzrosty cen były jak najmniejsze, nawet jeśli istotnie będą się zmieniać koszty zewnętrzne, niezależne od Spółki. Służą temu m.in. inwestycje w kogeneracyjne źródło ciepła i farmę fotowoltaiczną.

W związku z tym, że cena za moc zamówioną i cena ciepła wyliczane są wg wzorów podanych w części IV pkt. 4.1.1 Taryfy. Poniżej podajemy ich wielkości:

  • za zamówioną moc cieplną: 7.378,88 zł/MW netto,
  • za ciepło: 34,77 zł/GJ netto.

Stawki opłat za usługi przesyłowe są zawarte w części IV pkt. 4.3 Taryfy. Podatek VAT będzie doliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zapraszamy Państwa do kontaktu z Działem Sprzedaży EPEC pod nr tel. 55 61 13 303, 55 61 13 305, drogą elektroniczną uslugi@epec.elblag.pl.

Formularz
kontaktowy
Zgłoś
awarię

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie