Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 7 grudnia 2023 o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (zwanej dalej “ustawa”) Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej ma obowiązek rozliczenia rekompensat i wyrównań za ciepło (dla odbiorców uprawnionych) ze spółką Skarbu Państwa o nazwie Zarządca Rozliczeń (ZR).

Rozliczenie będzie obejmować okresy od:

  • 1 marca 2023 do 31 grudnia 2023
  • 1 stycznia 2024 do 30 czerwca 2024

Zarządca Rozliczeń ponownie będzie sprawdzał poprawność rozliczeń (pomimo, że wcześniej zostały one zweryfikowane i zaakceptowane).

Według wskazanej wyżej ustawy, najwyższym priorytetem w tych rozliczeniach jest zachowanie neutralności przedsiębiorstwa ciepłowniczego. Przedsiębiorstwa ciepłownicze w całym procesie rozliczeń są pośrednikami między odbiorcami ciepła, a Zarządcą Rozliczeń. Ich zadaniem jest prowadzenie rozliczeń w taki sposób, aby środki otrzymane od ZR pokryły wysokość rekompensat, którą otrzymali odbiorcy (w rachunkach od przedsiębiorstwa ciepłowniczego). Ewentualne fakturowanie wyrównujące we wskazanych wyżej terminach będzie bezpośrednim skutkiem wskazań ZR.

Poprzednie wnioski składane przez EPEC były przygotowywane zgodnie z przepisami. Zarządca rozliczeń zatwierdził je oraz stwierdził, że były one wyliczone i przygotowane poprawnie, a następnie zanegował swoje własne decyzje.

Zobowiązania wynikające dla EPEC z ustawy w zakresie ogólnego rozliczenia z Zarządcą Rozliczeń w/w okresów mają wykazać prawidłowość naliczeń cen ciepła dla odbiorców uprawnionych.

Ustawa zmieniła również metodologię wyliczeń – to może spowodować ewentualne różnice w rozliczeniach rocznych.

Bazując na dotychczasowych doświadczeniach współpracy z Zarządcą Rozliczeń, a także po konsultacji z innymi ciepłowniami, na ten moment nie jesteśmy w stanie zagwarantować odbiorcom uprawnionym efektu ponownych przeliczeń. Nasza spółka podjęła już działania w kierunku przygotowywania wniosków o rozliczenie wyrównania. Przypominamy, do tego działania jesteśmy zobligowani ustawą, nie są to decyzje zależne od EPEC. Będziemy Państwa informować na bieżąco o tej sprawie.

Co to oznacza?

  1. W terminie od 1 kwietnia 2024 r. do 15 maja 2024 r. EPEC zobowiązany jest ustawą do podsumowania okresu rozliczenia wyrównania od 1 marca 2023 do 31 grudnia 2023 poprzez złożenie stosownego wniosku do Zarządcy Rozliczeń.
  2. Analogiczny wniosek o rozliczenie wyrównania za okres od 1 stycznia 2024 do 30 czerwca 2024 EPEC będzie składać do Zarządcy Rozliczeń w terminie 1 września – 15 października 2024 r.

Te działania nie powinny mieć żadnego wpływu dla naszych klientów, chyba że Zarządca Rozliczeń zaneguje np. metodologię rozliczeń (EPEC wszystkie rozliczenia wykonuje w oparciu o odpowiednie zapisy ustawy).

Podsumowując:

Przychody EPEC wyliczone według taryfy są takie same jak przychody z faktur wystawionych dla odbiorców uprawnionych (cena z rekompensatą) wraz z wyrównaniem cen od ZR.

To wyraźnie wskazuje, że EPEC jest tylko pośrednikiem w rozliczeniach między Zarządcą Rozliczeń a odbiorcami uprawnionymi. Końcowe rozliczenia wyrównań z ZR dotyczą jedynie wnioskowania przez EPEC o pokrycie niedoboru wyrównania cen ciepła lub żądany przez ZR zwrot nadwyżki.

Rozliczenia rekompensat i wyrówań za ciepło - EPEC

Formularz
kontaktowy
Zgłoś
awarię

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie