Zatwierdzona przez URE zmiana taryfy Energi Kogeneracji (EKO) spowodowała wzrost cen dla odbiorców ciepła w Elblągu. Nowe stawki opłat za ciepło zaczną obowiązywać od 01.02.2024 roku, o czym informowaliśmy w poprzednich komunikatach.

Nowe stawki w taryfie EKO oznaczają również zmianę cen dla odbiorców objętych ustawową* ochroną, którzy stanowią większość klientów EPEC. Stawki dla odbiorców wrażliwych wyliczane są obecnie na podstawie oświadczenia EKO o wysokości poszczególnych rodzajów cen ciepła wymienionych w Ustawie oraz na podstawie naszych cen. EPEC otrzymał oficjalne oświadczenie o cenach od EKO w dniu 26.01.2024 r.

W związku z powyższym informujemy, iż w zakładce Taryfy i cenniki, został zaktualizowany cennik: dla odbiorców nieuprawnionych oraz, dodatkowo, dla klientów uprawnionych.

Finalna zmiana cen ciepła dla klientów wrażliwych wynosi 13%.

Dla przypomnienia – zmiana cen dla odbiorców, którym nie przysługują rekompensaty (odbiorców pozostałych), wyniesie około 25% w taryfie podstawowej.

* Art. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw pracy w tym zakresie (Dz.U. 2022 poz. 1967).

Formularz
kontaktowy
Zgłoś
awarię

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie