Z rekompensaty cen za ciepło mogą skorzystać klienci tych przedsiębiorstw, których średnia cena ciepła dla źródła wytwarzania przekracza próg wskazany w Ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła z 15 września br. Obaj producenci ciepła w Elblągu, czyli EPEC (spółka miejska) oraz Energa Kogeneracja (spółka Skarbu Państwa), nie spełniają tych wymogów – ich ceny są niższe, niż wymaga tego ustalony w Sejmie próg. To oznacza, że mieszkańcom Elbląga na ten moment rekompensaty nie przysługują.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła określa nie tylko, kto może skorzystać z rekompensaty, ale przedstawia także progi cenowe dla przedsiębiorstw wytwarzających ciepło.

Obecna zatwierdzona w Taryfie EPEC średnia cena ciepła dla źródła wytwarzania Ciepłownia Dojazdowa, jest poniżej progu wskazanego przez ustawodawcę, który wynosi 103,82 zł/GJ. Zgodnie z §3 pkt. 7 w/w ustawy oznacza to brak możliwości uzyskania rekompensaty. Podobna sytuacja występuje w Enerdze Kogeneracji.

W przypadku nowelizacji przepisów ustawy lub zmiany taryfy za ciepło, sytuacja może ulec zmianie, dlatego prosimy o dalsze składanie oświadczeń, które będą niezbędne do otrzymania ewentualnych rekompensat w późniejszym terminie. Dane zawarte w oświadczeniach będzie można korygować w zależności od potrzeb.

Wzory oświadczeń

Jeżeli pojawią się jakiekolwiek zmiany w temacie rekompensat, będziemy przekazywać aktualne informacje za pośrednictwem strony internetowej EPEC.

 

Formularz
kontaktowy
Zgłoś
awarię

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie