Poprzedni slajd
Następny slajd

Historia firmy

Kalendarz
do 30.06.1966 r.

Eksploatacja sieci cieplnej oraz lokalnych źródeł ciepła prowadzona jest przez Elektrociepłownię Elbląg oraz Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Elblągu.

Kalendarz
01.07.1966 r.

Na mocy uchwały Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Elblągu powstaje i rozpoczyna działalność Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Na majątek EPEC trafia: 37 kotłowni, 8.8 km sieci cieplnej, łączna ilość ogrzewanych budynków: 210.

Kalendarz
01.07.1975 r.

W konsekwencji podziału administracyjnego kraju następuje przekształcenie EPEC-u w Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. WPEC przejmuje agendy, majątek i działalność branży ciepłowniczej w Braniewie, Kwidzynie, Malborku, Sztumie, Nowym Dworze Gd. wraz z ich oddziałami terenowymi.

Kalendarz
30.09.1991 r.

Wobec wprowadzenia przepisów o samorządach terytorialnych następuje podział WPEC na 11 samodzielnych przedsiębiorstw i wyodrębnienie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (PEC).

Kalendarz
02.11.1992 r.

Powstaje Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. jako jednoosobowa spółka Gminy Miasta Elbląg.

Kalendarz
04.08.1997 r.

Przejęcie od Elbląskich Zakładów Naprawy Samochodów Ciepłowni przy ul. Dojazdowej.

Kalendarz
09.03.1998 r.

Włączenie ciepłowni przy ul. Dojazdowej do m.s.c. jako źródła szczytowo-awaryjnego.

Kalendarz
12.11.1998 r.

Urząd Regulacji Energetyki w oparciu o przepisy Ustawy Prawo Energetyczne wydaje decyzje o przyznaniu EPEC trzech koncesji na: wytwarzanie, przesył i dystrybucję oraz obrót ciepłem.

Kalendarz
10.06.1999 r.

EPEC jako trzecia firma ciepłownicza w Polsce otrzymuje certyfikat zgodności systemu zapewnienia jakości z normą PN-ISO 9002:1994.

Kalendarz
13.06.2002 r.

Urząd Regulacji Energetyki wydaje decyzję zmieniającą koncesję na wytwarzanie ciepła pozwalającą na wprowadzenie ciepłowni przy ul. Dojazdowej do pracy w ruchu ciągłym.

Kalendarz
13.06.2002 r.

EPEC otrzymuje certyfikat zgodności systemu zarządzania jakością z normą EN-ISO 9001:2000.

Kalendarz
08.08.2007 r.

Urząd Regulacji Energetyki wydał decyzje o przedłużeniu posiadanych przez Spółkę koncesji na wytwarzanie, obrót, przesył i dystrybucję ciepła do 2018 r.

Kalendarz
6.07.2010 r.

EPEC otrzymuje certyfikat zgodności systemu zarządzania jakością z normą EN-ISO 9001:2008.

Kalendarz
lata 2011-2015

Realizacja projektu pn. "Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w Elblągu" przy wsparciu środków z Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowiska". Całkowity planowany koszt realizacji projektu wyniósł 43.068.656 PLN, przy dofinansowaniu ze środków unijnych w wysokości 18.387.198,87 PLN. Projekt obejmował 22 zadania. W trakcie ich realizacji wymieniono 11,8 km sieci, zamontowano 89 węzłów indywidualnych, likwidując 5 stacji wymiennikowych i 9 węzłów grupowych.

Kalendarz
13.11.2017 r.

Spółka uzyskała certyfikat zatwierdzenia Systemu Zarządzania Jakością na zgodność z wymaganiami nowej normy ISO 9001:2015 w zakresie produkcji, przesyłania i dystrybucji ciepła.

Kalendarz
31.01.2018 r.

Urząd Regulacji Energetyki wydał decyzje o przedłużeniu posiadanych przez Spółkę koncesji na wytwarzanie, obrót, przesył i dystrybucję ciepła do 31.12.2030 r.

Kalendarz
05.03.2018 r.

Prezes Krzysztof Krasowski podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę na dofinansowanie projektu pn. "Modernizacja sieci ciepłowniczych w Elblągu" ze środków przewidzianych dla Działania 1.5 "Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu" Oś Priorytetowa I – "Zmniejszenie emisyjności gospodarki" Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko" 2014-2020. Wykonanie przedsięwzięcia planowane jest na lata 2018-2020. Całkowity planowany koszt brutto realizacji projektu wynosi 26.981.475,26 PLN, przy dofinansowaniu ze środków unijnych w wysokości 9.857.771,55 PLN. Projekt obejmuje 14 zadań, których zakres obejmuje wyposażenie dyspozytorni sieci, wymianę odcinków sieci o łącznej długości 6,8 km (po przebudowie), likwidację 5. węzłów grupowych oraz budowę 58 węzłów indywidualnych.

Loader
Formularz
kontaktowy
Zgłoś
awarię

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie