Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej wykorzystuje sezon letni na przeprowadzenie niezbędnych modernizacji fragmentów sieci ciepłowniczej. W drugiej połowie sierpnia wykonane zostaną prace na Magistrali Wschód, natomiast na początku września na Magistrali Północ. Ich celem jest unowocześnienie sieci i tym samym zapobieganie stratom ciepła.

Magistrala Wschód

Od 16 do 28 sierpnia prace prowadzone będą na Magistrali Wschód nadzorowane przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Przebudowa sieci ciepłowniczej wiąże się z wyłączeniem magistrali na odcinku od siedziby spółki Tramwaje Elbląskie (ul. Browarnej 91) do Elektrociepłowni Elbląg zarządzanej przez Energę Kogenerację.

W tym czasie przeprowadzony będzie szereg prac remontowych prowadzonych przez EPEC lub Energę Kogenerację:

  • przebudowa napowietrznej sieci ciepłowniczej przy ulicy Portowej,
  • prace związane z wymianą przetworników przepływu,
  • likwidacja miejsca zagrożenia awarią na przyłączu sieci do budynku przy ulicy Portowej,
  • naprawa spawu na Moście Unii Europejskiej,
  • usunięcie zbędnej infrastruktury z rurociągów, tj. likwidacja zaślepionych odpowietrzeń.

Prace nie powinny spowodować zakłóceń w dostawach ciepła i ciepłej wody dla odbiorców.

Magistrala Północ

Wyłączenie Magistrali Północ wiąże się z wymianą przetworników przepływu w Elektrociepłowni Elbląg. Prace będą prowadzone w terminie między 13 a 14 września i potrwają około jednej doby. W tym czasie EPEC przeprowadzi dodatkowe prace remontowe przy ul. Podgórnej polegające na wymianie niesprawnego zaworu kołnierzowego.

W związku z zaplanowanymi robotami koniecznie będzie wstrzymanie dostaw ciepła i ciepłej wody w rejonie ulicy Wiejskiej, Okulickiego, Wybickiego, Podgórnej, Kasprzaka i Szarych Szeregów. O dokładnym terminie utrudnień w dostawie ciepłej wody EPEC poinformuje mieszkańców w oddzielnym komunikacie. Wyłączenie dostaw ciepłej wody potrwa około 4 godzin.

Sieć ciepłownicza w Elblągu

Magistrale Północ oraz Wschód to dwie główne sieci zaopatrujące Elbląg w ciepło. Połączone są z dwoma źródłami ciepła: Ciepłownią Dojazdowa (EPEC) oraz z Elektrociepłownią Elbląg (Energa Kogeneracja).

Sieć ciepłownicza Elbląga to blisko 200 km rurociągów oraz ponad 2000 węzłów ciepłowniczych ze zdalnym odczytem zużycia. 56% sieci to sieć preizolowana pozwalająca zapobiegać nadmiernym stratom ciepła sieciowego. EPEC dostarcza ciepło do 70% budynków w Elblągu.

Formularz
kontaktowy
Zgłoś
awarię

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie